O nas

Białostocki Oddział PKG jest członkiem ISSMGE, prowadzi działalność od 1994 roku.
Skupia specjalistów zajmujących się profesjonalnie geotechniką, głównie z terenu Białegostoku.
Są to pracownicy Politechniki Białostockiej a także przedstawiciele firm zajmujących się działalnością w branży geotechnicznej.
Większość członków oddziału legitymuje się certyfikatem geotechnicznym, uprawnieniami geologicznymi oraz budowlanymi.
Członkowie Oddziału posiadają doświadczenie zawodowe zdobywane w pracach przy realizacji wielu obiektów.
Znacząca grupa członków naszego Oddziału to pracownicy uczelni, również o dużych osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Zakres kompetencji członków PKG jest zamieszczony w rejestrze członków ISSMGE oraz w wydawnictwie krajowym „Who is who w geotechnice”.
Opracowania te są dostępne w naszym Oddziale.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami geotechnicznymi do bezpośredniego kontaktu i współpracy.
Ciekawe zagadnienia i problemy chętnie przedyskutujemy na naszych zebraniach. Namawiamy również do formalnego przystąpienia do PKG.