KOMISJA DS. WDRAŻANIA EUROKODU 7

Zapraszamy wszystkich Geotechników do aktywnej współpracy z naszą stroną internetową. Zachęcamy do nadsyłania uwag, informacji, propozycji i pomysłów do zamieszczenia.

Strona internetowa Komisji ds. wdrażania Eurokodu 7 została założona w 2010 roku.

Mamy nadzieję, że strona będzie się rozwijać przy wydatnej pomocy osób zainteresowanych procesem wdrażania nowych norm geotechnicznych, które zechcą podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami.

Priorytety

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat w dziedzinie geotechniki jest wprowadzenie normy EN 1997 Eurokod 7 „Projektowanie geotechniczne”.

Europejski Komitet Normalizacyjny CEN opublikował Eurokod 7 – część 1 (EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne – Zasady ogólne) w końcu 2004 roku. Eurokod 7 – część 2 (EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne – Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego) opublikowano w styczniu 2007 roku.

Kraje CEN powinny opublikować część Eurokodu wraz z Załącznikami Krajowymi (w języku danego kraju) w ciągu dwóch lat od publikacji przez CEN. Wymagania CEN zobowiązują kraje członkowskie do wprowadzenia Eurokodów do 2010 roku.

Zadaniem Załącznika Krajowego jest m. in. wskazanie decyzji dotyczących tzw. Wartości Określanych Krajowo (NDP). Załącznik Krajowy może również nadać status „normatywnego” jednemu lub kilku z załączników „informacyjnych” – wtedy staną się one obligatoryjne w danym kraju. Każdy kraj może uzupełnić Eurokod 7 normami krajowymi aby sprecyzować stosowane modele obliczeniowe i reguły. Jednakże normy te muszą przestrzegać wszystkich zasad Eurokodu 7.

Wprowadzenie Eurokodu 7 (EC7) wymaga oprócz Załącznika Krajowego nowelizacji kilku norm. W szczególności niezbędne są nowe wersje norm: PN-B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli” oraz PN-B-02482 „Pale i fundamenty palowe”.

W końcu 2008 roku Komitet Techniczny TC 250 przyjął korektę normy EN 1997-1 (aż 22 str.!) zawierającą m.in. poprawiony załącznik C.

W roku 2010 Komitet TC 250 przyjął korektę normy EN 1997-2.

We wrześniu 2010 roku Polski Komitet Normalizacyjny wydał Załącznik Krajowy zawarty w poprawce do Polskiej Normy PN-EN 1997-1:2008/Ap2.

W październiku 2011 roku Polski Komitet Normalizacyjny wydał oddzielny tekst Załącznika Krajowego PN-EN 1997-1:2008/NA:2011.