Kontakt


Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Zakład Geotechniki

ul. Wiejska 45e, 15-351 Białystok

Przewodniczący – dr inż. Wojciech Gosk
e-mail: w.gosk@pb.edu.pl

Sekretarz – dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio
e-mail: k.dolzyk@pb.edu.pl