Zadania Komisji

  • Poznanie i analiza Eurokodu 7
  • Rola opiniodawcza oraz doradcza w procesie przygotowania norm
  • Zbieranie opinii środowiska geotechnicznego
  • Popularyzacja europejskich rozwiązań normowych
  • Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat Eurokodu 7