Kontakt

Strona internetowa Komisji PKG ds. spraw wdrażania Eurokodu 7 zamieszczona jest na stronie internetowej Białostockiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki pod adresem: http://pkg-bialystok.pb.edu.pl