Przykłady obliczeń

W roku 2005 Międzynarodowe Stowarzyszenie Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) powołało zespół ETC 10 (European Technical Committee 10 „Evaluation of EC 7”), którego celem jest zbieranie opinii i ocen Eurokodu.

Skład ETC-10 ISSMGE:

 • Chairman: Trevor L.L. Orr (Ireland), torr@tcd.ie
 • Vice Chairman: Andrew Bond (UK), andrew.bond@geocentrix.co.uk
 • Strona internetowa A. Bonda: http://www.eurocode7.com/etc10/
 • Core members: R. Frank (France), J.-P. Magnan (France), E. Farrel (Ireland), H. Schneider (Switzerland), G. Scarpelli (Italy)
 • National Society members: C. Bauduin (Belgium), J. Frankovska (Slovakia), J. Hulla (Slovakia), M. Kavvadas (Greece), B. Klosinski (Poland), J. Mateus de Brito (Portugal), A. Santos (Spain), H. Schweiger (Austria), V. Stragys (Lithuania), N. Vogt (Germany)
 • Corresponding members: B. Schuppener (SC7), K. Matsui (Japan)

W celu analizy praktycznego stosowania postanowień Eurokodu 7-1, Komitet ETC-10 przeprowadził 2 akcje międzynarodowego rozwiązywania zadań projektowych według EC 7:

 • W roku 2005 ETC-10 przygotował i rozpowszechnił do rozwiązania 10 przykładów liczbowych, które obejmowały różne rodzaje fundamentów i konstrukcji geotechnicznych.
 • W roku 2009 ETC-10 opracował nowy zestaw 6 zadań do rozwiązania wraz z ankietami do wypełnienia.

Aktualne treści zadań do rozwiązania są zamieszczone na stronie: http://www.eurocode7.com/etc10/

Szanowni Koledzy!

Zamieszczamy pierwsze w Polsce rozwiązania zadań obliczeniowych według EC 7 w celu zebrania propozycji i doświadczeń ze stosowania EC 7. Będą one stanowiły materiał do analizy, przemyśleń i dyskusji oraz nauki na konkretnych przykładach. Są to zagadnienia trudne i nowe dla wszystkich i każdy przykład rozwiązania jest cennym wkładem w rozwój geotechniki polskiej!
Autorom rozwiązań, którzy zgodzili się na ich upublicznienie serdecznie dziękujemy oraz wyrażamy gratulacje i uznanie za trud włożony w ich opracowanie. Mam nadzieję, ze za Ich przykładem pójdą inni geotechnicy.
Zachęcamy osoby, które podjęły próby obliczeń zagadnień według EC 7 (w tym autorów prac dyplomowych, studialnych, badawczych, projektowych) o ich ewentualne udostępnienie.

Pierwszy zestaw zadań ETC-10 do rozwiązania (2005)

Treść zadań w jęz. angielskim (2005)
Treść zadań w jęz. polskim (2005), w tłumaczeniu B. Kłosińskiego
Analizy nadesłanych rozwiązań (2005)
Polskie przykłady rozwiązań (2005)

Drugi zestaw zadań ETC-10 do rozwiązania (2009)

Treść zadań w jęz. angielskim (2009)
Rady i propozcje dotyczące rozwiązania zadań – dr inż. B Kłosinsk
Rozwiązania wysłane z Polski (2009)

Z Polski do października 2009 wysłano 10 rozwiązań zadań drugiej serii. W listopadzie 2009 roku wysłano rozwiazanie zadania 2.4 (w czterech wersjach). Rozwiązania zadań były recenzowane przez następujących specjalistów: prof. dr hab. inż. A. Siemińską-Lewandowską, prof. dr. hab. inż. K. Gwizdałę, prof. dr. hab. inż. J. Pieczyraka.

Za zgodą autorów zamieszczono rozwiązania wysłane do ETC-10 w roku 2009:

 • Rozwiązanie zadania 2.1. + Ankieta – mgr inż. Mariusz Leszczyński (Firma Arup)

Rozwiązanie zadania 2.1 mgr inż. Mariusz Leszczynski
Ankieta do zadania 2.1 mgr inż. Mariusz Leszczynski

 • Rozwiązanie zadania 2.1. + Ankieta – mgr inż. Paweł Galas (SGGW)

ETC10 Questionnaire 2.1
Example 2.1 (EN)
Example 2.1 (PL)

 • Rozwiązanie zadania 2.2. + Ankieta – mgr inż. Dariusz Kiziewicz (SGGW)

ETC10 Questionnaire 2.2 DK SGGW
EC7 Design Example 2.2 DK SGGW (EN)
EC7 Design Example 2.2 DK_SGGW (PL)

 • Rozwiązanie zadania 2.3. + Ankieta – dr inż. Adam Krasiński (Politechnika Gdańska)

ETC10 Questionnaire 2.3 AKra
Obliczenia do zadania 2.3 AKra

 • Rozwiązanie zadania 2.6. + Ankieta – mgr inż. Mariusz Leszczyński (Firma Arup)

Obliczenia do zadania 2.6 mgr inż. Mariusz Leszczynski
Rozwiaząnie zadania 2.6 mgr inż. Mariusz Leszczynski
Ankieta do zadania 2.6 mgr inż Mariusz Leszczynski

 • Rozwiązanie zadania 2.6. + Ankieta – mgr inż. Adam Krasiński (Politechnika Gdańska)

Obliczenia do zadania 2.6 AKra
ETC10 Questionnaire 2.6 AKra

 • Rozwiązanie zadania 2.4. (wersja zadania z 7.05.2009:
  Ściana oporowa bez rozparcia – rozwiązanie wg EC 7-1) – dr inż. Bolesław Kłosiński, mgr inż. Beata Gajewska (IBDiM)

IBDM rozwiązanie 2.4 EC72

 • Rozwiązanie zadania 2.4. (wersja zadania z 7.05.09: Ściana oporowa bez rozparcia – rozwiązanie wg PN, ze współczynnikami wg EC 7-1) – dr inż. Bolesław Kłosiński, mgr inż. Beata Gajewska (IBDiM)

IBDM rozwiązanie 2.4 EC7 z PL rules 2

 • Rozwiązanie zadania 2.4. (wersja zadania z 7.07.09: Ściana oporowa z rozparciem – rozwiązanie wg EC 7-1) – dr inż. Bolesław Kłosiński, mgr inż. Beata Gajewska (IBDiM)

IBDM rozwiązanie 2.4 Prop EC7

 • Rozwiązanie zadania 2.4. (wersja zadania z 7.07.09: Ściana oporowa z rozparciem – rozwiązanie wg PN, ze współczynnikami wg EC 7-1) – dr inż. Bolesław Kłosiński, mgr inż. Beata Gajewska (IBDiM)

IBDM rozwiązanie 2.4 Prop PL rules