Skład Komisji ds. wdrażania Erokodu 7

Dr hab. inż. Maria J. Sulewska (Politechnika Białostocka) – przewodnicząca
Mgr inż. Mariusz Leszczyński (Firma Arup) – sekretarz
Dr inż. Włodzimierz Cichy (Politechnika Gdańska)
Dr Zbigniew Frankowski (Państwowy Instytut Geologiczny)
Mgr inż. Beata Gajewska (IBDiM)
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski (SGGW)
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska)
Dr inż. Jacek Kawalec (Politechnika Śląska)
Dr inż. Bolesław Kłosiński (IBDiM)
Dr inż. Bogdan Rymsza (Politechnika Warszawska)1