Członkowie Białostockiego Oddziału PKG

Skład Zarządu

 • Przewodniczący:
  Wojciech Gosk, PB, Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
  w.gosk@pb.edu.pl
 • Wiceprzewodniczący:
  Maria Jolanta Sulewska, PB, Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
  m.sulewska@pb.edu.pl
 • Wiceprzewodniczący:
  Mieczysław Krzywiec
  m.krzywiec49@interia.pl
 • Sekretarz:
  Katarzyna Dołżyk-Szypcio, PB, Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
  k.dolzyk@pb.edu.pl
 • Skarbnik:
  Małgorzata Jadwiga Glinicka, PB, Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
  tel. 797 995 980, m.glinicka@pb.edu.pl
 • Członek Zarządu:
  Zenon Szypcio

Komisja Rewizyjna

  • Katarzyna Zabielska-Adamska
  • Iwona Chmielewska
  • Janina Wnorowska

Członkowie Białostockiego Oddziału PKG

 • Katarzyna Dołżyk, PB
 • Piotr Dunaj, PB
 • Małgorzata Jadwiga Glinicka, PB
 • Wojciech Gosk PB
 • Anatoli Kalicki, PB
 • Mieczysław Krzywiec
 • Stefan Rola, Rolex sp. z o.o.
 • Mirosław Sawicki
 • Romuald Steckiewicz, usługi geotechniczne
 • Maria Jolanta Sulewska, PB
 • Zenon Szypcio, PB
 • Janina Wnorowska, PB
 • Katarzyna Zabielska-Adamska, PB
 • Marcin Lewko
 • Wojciech Rogowski „AV” Zakład Robót Wiertniczych, Inżynieryjnych i Budowlanych w Łomży
 • Andrzej Leonczuk, PB
 • Iwona Chmielewska, PB
 • Małgorzata Wysocka, PB
 • Mariola Wasil, PB
 • Mariola Konopko
 • Dariusz Tymosiak